Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Program Czyste Powietrze

KLAUZULA INFORMACYJNA

 Programu Priorytetowego Czyste Powietrze Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Warcie , ul. kpt. St. Skarżyńskiego 12. 98-290 Warta. tel/fax: +48 (43) 829 40 29. email: mgops_warta@post.pl. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można się skontaktować elektronicznie: tomasz.szwed@cbi24.pl  lub poprzez kontakt z Administratorem
 2.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie, zawarcia i realizacji umowy z dotowanym w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na administratorze danych jak np. obowiązek archiwizacyjny) i lit. f (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń) RODO.
 3.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następującym zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL.
 4.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, oraz zgodnie z jednolitym wykazem akt, Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez administratora danych. Ponadto, okres przechowywania danych może zostać przedłużony na okres potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji.
 5.  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 6.  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty, którym administrator danych osobowych, ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora danych osobowych, w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy lub porozumienia, m.in. dostawcy IT.
 8.  Dane osobowe są powierzone Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) m.in. ze względu na udostępnienie systemów informatycznych NFOŚiGW, a także w celu udostępnienia środków WFOŚiGW na udzielenie dotacji, kontroli wykorzystywania dotacji i realizacji przedsięwzięć, sprawozdawczości, w tym ewidencjonowania osiągniętych efektów w ramach realizacji Programu priorytetowego Czyste powietrze.
 9.  Dane osobowe są powierzone gminie w celu złożenia wniosku o dofinansowanie przez wnioskodawcę.
 10. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 11.  Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.
 12. Pani/Pana dane zostały pozyskane od wnioskodawcy w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny